ZESPÓŁ

Współpracownicy

Kancelaria współpracuje z zespołem prawników, który tworzą aplikanci radcowscy, radcy prawnymi i adwokaci, którzy są angażowani na bieżąco do poszczególnych spraw w przypadku konieczności podjęcia pracy przez większy zespół.

Małgorzata Zborowska

Radca prawny

 zborowska@kancelaria-mz.pl
 tel. 505 991 393 

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, w 2012 r. została wpisana na listę radców prawnych. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych wykładach oraz szkoleniach, szczególnie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, zaś w 2022 r. studia podyplomowe Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bogate i różnorodne doświadczenie pozwala jej na swobodne poruszanie się w wielu dziedzinach prawa, a także na reprezentowanie interesów zarówno Klientów indywidualnych jak i korporacyjnych w procesach sądowych. Świetnie odnajduje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, w tym rodzinnym i gospodarczym oraz prawem administracyjnym.

Sprawy swoich Klientów podejmuje z pasją i zaangażowaniem, by w oparciu o sprawność oraz szybkość realizowanych działań, osiągnąć wyznaczony przez Klienta cel. 

Piotr Wiśniewski

Radca prawny

 wisniewski@kancelaria-mz.pl
 tel. 668 732 662

Ukończył Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo na Uniwersytecie Gdańskim w 2008 r. W 2012 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych. W 2015 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim. Kontynuując rozwój zawodowy ukończył kolejne studia podyplomowe, tym razem na kierunku Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W 2022 r. ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni na kierunku Prawo ochrony środowiska.

Dzięki zdobytym wiedzy i doświadczeniu w kancelarii zajmuję się zwłaszcza doradztwem prawnym w procesie inwestycyjnym na każdym jego etapie, w tym sporządzaniem umów deweloperskich, umów o roboty budowlane oraz reprezentowaniem Klientów przed organami nadzoru budowlanego i organami architektoniczno-budowlanymi.

Prywatnie jest ojcem trójki wspaniałych dzieciaków i aktywnym Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi.  

Numer kontaktowy

+48 782 008 778

Adres e-mail

sekretariat@kancelaria-mz.pl

Dane firmowe

NUMER KRS: 0000814803  
 NIP: 5833378570 

Konto bankowe

Credit Agricole Bank Polska S.A. 
52 1940 1076 3209 1678 0000 0000